• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 09. 22 -

KAROLINOS MALECKAITĖS disertacijos gynimas

2023 m. rugsėjo 22 d. 10 val. (penktadienį), FTMC A101 konferencijų salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktorantės

KAROLINOS MALECKAITĖS disertacijos gynimas

FLUORESCUOJANČIŲ MOLEKULINIŲ JUTIKLIŲ PAREMTŲ BORO DIPYROMETENO (BODIPY) GRUPE FOTOFIZIKINĖS SAVYBĖS

Mokslinis vadovas: Dr. Aurimas Vyšniauskas

Disertacijos gynimo taryba:          

Pirmininkas – prof. dr. Artūras Katelnikovas (Vilniaus universitetas),
dr. Guido Bolognesi (Londono universiteto koledžas, Jungtinė Karalystė),
dr. Danielis Rutkauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Simas Šakirzanovas (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Marijonas Tutkus (Fizinių ir technologijos mokslų centras). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=F287C79B5D2B01F96C408A07BA445D70/MALECKAITE%20Karolina.pdf 

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRlMGJjMzEtNWVlNC00ZDNhLTkyNmItNjA0MTg4MGQ0NGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22ed22e6aa-5ad6-4d66-a915-f9993317456f%22%7d 

arba 

Meeting ID: 327 463 571 69
Passcode: wocfVR

 

ftmc_tit-58d07da7fc406ce8f720787c695ee717.jpg
2023. 09. 29 - RUSNĖS IVAŠKEVIČIŪTĖS-POVILAUSKIENĖS disertacijos gynimas 2023 m. rugsėjo 29 d. 14 val. (penktadienį), FTMC A101 konferencijų salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)
ftmc_tit-e153cb540f89a0c44153dd648d5150e8.jpg
2023. 09. 29 - VITALIY ROMANENKO disertacijos gynimas 2023 m. rugsėjo 29 d. 10 val., FTMC D401 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu
ftmc-tit-2-07b716722c5f348752a94ed34c80f8c8.jpg
2023. 06. 09 - KAROLINOS MALECKAITĖS disertacijos svarstymas 2023-06-09, 10 val., E302 (J. Matulio) salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)