• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 05. 15 -

Netektis: mirė fizikas dr. Audrius Alkauskas

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 46-uosius metus mirė mūsų kolega fizikas, pedagogas, visuomenininkas dr. Audrius Alkauskas.
 
Pastaruosius kelerius metus jis dirbo FTMC Fundamentinių tyrimų skyriuje.
 
Reiškiame nuoširdžią užuojautą Audriaus artimiesiems, bičiuliams, kolegoms ir visiems jį pažinojusiesiems.
 
Atsisveikinimas vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, 6-ojoje salėje:
 
Gegužės 17 d. (trečiadienį), 16:30–21:00;
 
Gegužės 18 d. (ketvirtadienį), 8:00–11:00.
 
Šv. Mišios už Audrių bus aukojamos 17 d. (trečiadienį), 18:00 val. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.
 
Išlydėjimas į Anykščius vyks 18 d. (ketvirtadienį) 11:00 val.
 
Dėl atsisveikinimo Anykščiuose ir laidotuvių bus patikslinta.
 
Mūsų šviesios atminties mokslininką prisimena FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis:
 
„Sunku rasti žodžių šiai netekčiai išreikšti...
 
Fizinių ir technologijos mokslų centrą paliko Audrius Alkauskas, Fundamentinių tyrimų skyriaus Elektroninės struktūros teorijos laboratorijos vadovas ir neformalios teoretikų grupės „Puntukas“ idėjinis lyderis bei įkūrėjas, vienas ryškiausių viduriniosios kartos fizikų-teoretikų.
 
Ne tik išskirtinis fizikos Talentas, bet ir daugiabriaunė asmenybė, gebėjusi telkti bendraminčius, gebėjusi uždegti smalsumą, įkvėpti Kūrybai ir moksliniam ieškojimui... Jame tilpo ir neįtikėtina fiziko erudicija ir subtili nuojauta, polinkis muzikai ir kūrybiniam rašymui...
 
Audriaus mokslinės idėjos žėrėjo itin produktyviai, spalvingai ir labai išradingai... Darbas su Meile ir Vaizduote, leidęs sukurti daugybę kertinių straipsnių ir pranešimų elektroninės struktūros puslaidininkių tema, leidęs paruošti tarptautinius projektus ir ateities gaires nuolat intensyvėjančiai mokslinės grupės veiklai... Fizikos pašaukimas, vidinė Kūrybos impulso palaima ir... kantri akistata su pačiu savimi... Viskas buvo taip ryšku, bet truko taip trumpai. Pernelyg trumpai.
 
Ilsėkis Ramybėje, mielas Audriau!“

 

 
(Dr. Audrius Alkauskas. Asmeninės tviterio paskyros nuotrauka)
 
Biografija
 
A. Alkauskas visą gyvenimą buvo aktyvus ir produktyvus mokslininkas, kuris save sėkmingai išbandė įvairiose srityse – nuo optoelektronikos iki kvantinės fizikos. Jis neapsiribojo vien moksline veikla: domėjosi literatūra, filosofija, populiariąja ir klasikine muzika; pats rašė apsakymus ir kūrė dainas, dainavo chore, aktyviai sportavo, pasisakydavo visuomeninėmis temomis. Mokėjo anglų, rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas.
 
Mokslininkas buvo žinomas viešojoje erdvėje ir vertinamas dėl savo išprusimo ir gebėjimo sudėtingus dalykus paaiškinti paprasta, vaizdžia kalba. Jis ne kartą yra davęs interviu žiniasklaidai, buvo nominuotas LRT 2020-ųjų metų apdovanojimuose „Metų atradimo“ nominacijoje už pasaulinį mokslinį atradimą – kvantinių emiterių prigimties nustatymą dvimačiuose puslaidininkiuose.
 
A. Alkauskas gimė 1978 m. vasario 8 d. Anykščiuose, agronomų Antano ir Vidos Alkauskų šeimoje. Brolis dvynys – Giedrius Alkauskas, mokslininkas matematikas.
 
Audrius 1985–1993 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1993–1996 m. baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją. 1996 m. šioje gimnazijoje A. Alkauskas buvo išrinktas Vasario 16-osios premijos, skiriamos geriausiam gimnazistui, laureatu. 1995 ir 1996 m. jis tapo Lietuvos moksleivių fizikos olimpiadų nugalėtoju, 1996 m. apdovanotas pagyrimo raštu tarptautinėje moksleivių fizikos olimpiadoje Osle (Norvegija). Dukart jis tapo Lietuvos jaunųjų filologų konkurso laureatu.
 
 
Vilniaus universiteto Fizikos fakultete mokslininkas baigė bakalauro (1996–2000 m.) ir magistro (2000–2002 m.) studijas. Dalį kurso išklausė Kopenhagos (Danija) universitete. Studijuodamas dainavo Vilniaus universiteto studentų chore, rašė apsakymus.
 
2002–2006 m. A. Alkauskas buvo Bazelio (Šveicarija) universiteto Fizikos instituto doktorantas. 2006 m. Bazelio universitete jis apgynė mokslų daktaro disertaciją „Energy level alignment and site-selective adsorption of large organic molecules on noble metal surfaces“ (liet., „Stambių organinių molekulių selektyvioji adsorbcija ir jų elektroninių lygmenų išsidėstymas ant tauriųjų metalų paviršių“).
 
2006–2010 m. Audrius gyveno ir dirbo Lozanoje (Šveicarija), beveik penkerius metus buvo Lozanos Federalinės politechnikos mokyklos (EPFL) mokslo darbuotojas. Jis dirbo mokslinį darbą Teorinės fizikos ir Kietojo kūno fizikos institutuose.
 
2011–2014 m. A. Alkauskas buvo Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje (JAV) mokslo darbuotojas.
 
Nuo 2014 m. Audrius gyveno ir dirbo Vilniuje. 2014–2016 m. užėmė Fizinių ir technologijos mokslų centro Optoelektronikos skyriaus Terahercinės fotonikos laboratorijos vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas, nuo 2016 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas, vadovavo elektroninės struktūros teorijos mokslinei grupei „Puntukas“.
 
Nuo 2015 m. A. Alkauskas buvo Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dėstytojas, Fizikos katedros profesorius, dėstė kietojo kūno fizikos kursą.
 
A. Alkausko mokslinės veiklos sritys: medžiagų mokslas; paviršių, sąsajų ir defektų fizika; tankio funkcionalo teorija; kietojo kūno fizika; atsinaujinančių energijos šaltinių fizika; kietojo kūno teorinė spektroskopija.
 
 
Mokslininkas skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose, kartu su bendraautoriais parengė ir paskelbė daugiau kaip 40 publikacijų tarptautinėje mokslinėje spaudoje, tarp jų – ir mokslines publikacijas fizikos žurnale „Physical Review Letters“.
 
Nuo 2011 m. A. Alkauskas buvo Amerikos fizikos draugijos (American Physical Society) narys.
 
Gyvendamas Šveicarijoje, A. Alkauskas buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos narys, prancūziškosios Šveicarijos dalies veiklos koordinatorius ir kultūros renginių organizatorius.
 
Audrius buvo laikraščio „Šveicarijos lietuvių žinios“ bendradarbis, parengė studiją apie rašytojo Jono Biliūno gyvenimo ir veiklos pėdsakus Šveicarijoje apybraižų rinkiniui lietuvių ir vokiečių kalbomis „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje. Auf den Spuren litauischer Schriftsteller in der Schweiz“ (Šveicarijos lietuvių bendruomenės leidinys, 2009 m.).
 
 
 
FTMC ir Anykstenai.lt informacija
 
(Viršuje dešinėje: dr. Audrius Alkauskas. Asmeninės feisbuko paskyros nuotrauka)
 
atminimo-medeliai_0628-065ef5d41e96ace77f66b27d4fd64d26.png
2024. 06. 28 - Atminimo medelių Audriui ir Svajui sodinimas Birželio 28 dieną, 11 val. Saulėtekyje sodinsime atminimo medelius dr. Audriui Alkauskui ir dr. Svajui Asadauskui.
In-Memoriam-Svajus-Asadauskas-ad03e3952565f6d6c647d5aa42d0ed12.jpg
2023. 07. 04 - In Memoriam. Svajus Asadauskas (1967–2023) Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome vieno iš žinomiausių Lietuvos tribologų. Atsisveikinimas vyks Prienuose.
344970765_552916836994704_4938547021029861901_nq-c793c230de640d50201aa08085bf34b4.jpg
2023. 05. 17 - Audrių Alkauską prisimena kolegos ir bičiuliai Dr. A. Alkauskui palikus šį pasaulį, iškilaus mokslininko, bičiulio gedi kolegos ir bendražygiai iš Lietuvos bei užsienio.