• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 01. 25 -

In Memoriam. Ričardas Bakanas (1941-2022)

Šių metų sausio pabaigoje užgeso spalvingos asmenybės — ilgamečio Puslaidininkių fizikos instituto darbuotojo Ričardo Bakano gyvybė.
 
Ričardas Bakanas gimė 1941 m. Rokiškio raj., Kalpokų km. valstiečių šeimoje.
 
Dar būdamas Vilniaus Universiteto Fizikos ir matematikos fakulteto studentu pradėjo dirbti Fizikos ir matematikos institute kieto kūno teorijos srityje. 1967-1970 m.  Ričardas Bakanas buvo Puslaidininkių fizikos instituto aspirantu ir vykdė  teorinius ciklotron-fononinio rezonanso tyrimus puslaidininkiuose. 1975 m. ta tema apgynė daktaro disertaciją. Paskutiniais darbo metais kūrė frontų judėjimo teoriją netiesinėse bistabiliose terpėse esant įvairaus pobūdžio išoriniams poveikiams.
 
Ričardas Bakanas buvo geras sportininkas, žaidė rankinį Vilniaus m. rinktinėje, tinklinį LMA rinktinėje.
 
Baigęs aktyvią mokslininko veiklą jis išliko mokslo entuziastu, toliau domėjosi pasauliniais mokslo ir technikos pasiekimais, šiuolaikinėmis teorinės fizikos problemomis ir noriai dalinosi įgytomis žiniomis su buvusiais kolegomis.  
   
Neblėstantis Ričardo Bakano optimizmas ir entuziazmas ilgam išliks jo bendradarbių, visų jį pažinojusių atmintyje.