• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 04. 22 -

Patvirtintos FTMC 2022–2026 m. ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

2022 m. balandžio 19 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės įsakymu „Dėl 2022-2026 metų institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų patvirtinimo“ buvo patvirtintos Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) 2022–2026 m. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos:
 
„Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos“
Programos tikslai:
- Vykdyti teorinius, eksperimentinius ir skaitmeninio modeliavimo tyrimus naujiems ir inovatyviems aplinkosaugos metodams kurti, branduolinės ir radiacinės saugos bei mikropriemaišų sklaidai aplinkoje vertinti.
- Plėtoti aplinkos būklės vertinimo priemones ir technologijas, kurti aplinkos pokyčius detektuojančius prietaisų prototipus pramonės, transporto ir energetikos sektorių tvariai plėtrai.
 
„Naujos medžiagos ir technologijos energijos konversijai ir žiedinei ekonomikai“
Programos tikslai:
- Naujų funkcinių medžiagų energijos konversijai paieška bei gamybos technologijų kūrimas.
- Naujų funkcinių medžiagų integravimas į veiksmingas sistemas, veikiančias žiedinės ekonomikos principais, panaudojant atsinaujinančius žaliavų ir energijos išteklius, pritaikant jas naujose inovatyviose sferose ir papildomam tarnavimui.
 
„Matavimų technologijos ir prietaisai“
Programa apima metrologijos srities mokslinius ir taikomuosius tyrimus, kurių tikslai yra:
- Fizikinių ir cheminių matavimo technologijų kūrimas, tyrimas ir plėtra.
- Inovatyvių matavimo technologijų diegimas Lietuvos ūkyje, moksle, medicinoje, aplinkosaugoje, valstybės valdyme, krašto apsaugos sistemoje.
 
„Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija“
Programos tikslas – toliau vykdyti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, užtikrinti aukštą kompetenciją, ruošti šios mokslo srities specialistus, kurti sąlygas aktyviam molekulinių technologijų diegimui pramonėje. Tuo būdu bus siekiama sukurti mokslinės kompetencijos ir technologijų bazę, kuri turėtų tapti atspirties tašku naujų įmonių kūrimui ir jų veiklos palaikymui, suteikiant sudėtingų ir brangių tyrimų paslaugas. Šią programą vykdys Molekulinių darinių fizikos, Organinės chemijos ir Nanoinžinierijos skyriai.
 
„Kondensuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai“
Programos tikslai:
- Kurti ir tirti naujas kondensuotas medžiagas šiuolaikiniams elektronikos ir spintronikos prietaisams.
- Šių medžiagų pagrindu kurti naujus elementus elektronikos ir spintronikos prietaisams bei naujos kartos elektronikos įtaisus.
 
„Fotonikos ir lazerių technologijos”
Programos tikslas - vykdyti fundamentinius šviesos ir medžiagos sąveikos tyrimus fotonikos ir lazerinių technologijų srityse, kurti naujas medžiagas, fotonikos prietaisus ir jų sistemas bei lazerių technologijas ir taikyti jas Lietuvos aukštųjų technologijų pramonės įmonėse bei tikslinėse medžiagų mokslo, saugumo, ryšių, medicinos, kosmoso, radijo astronomijos ir kitose srityse.
Šią programą vykdys Lazerinių technologijų ir Optoelektronikos skyriai.
 
„Kompleksinės fizikinės sistemos ir jų tyrimo metodų plėtra“
Programos tikslas – kurti ir tobulinti teorinius bei eksperimentinius metodus fundamentalioms problemoms biofizikoje, kietojo kūno fizikoje, optikoje ir astrofizikoje spręsti.
Programa tiesiogiai atitinka šias FTMC mokslinės veiklos tematikas:
- optoelektronika, lazerinės ir kitos fotonikos technologijos;
- spektrometrijos metodų plėtra ir taikymas.
 
„Išmaniosios ir funkcinės tekstilės bei aprangos technologijos“
Programos tikslas – remiantis EK identifikuotomis strateginėmis tekstilės ir aprangos sektoriaus kryptimis, vystyti išmaniuosius aukštos pridėtinės vertės produktus, efektyvinti energetinių sąnaudų naudojimą ir kurti inovatyvius sprendimus socialiniu proveržiu pasižyminčioms sveikatinimo ir saugumo technologijoms. Vykdomi tyrimai remsis žaliojo kurso strategija, saugančia gamtą, tausojančią energetinius išteklius ir mažinančia CO2 emisiją. Programa skirta adaptuoti pramonėje naujas žinias, reikalingas inovacijų plėtrai tekstilėje ir naujų rinkų srityse.