• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 02. 10 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Ilja Ignatjev

2022 m. vasario 10 d. 16 val. nuotoliniu būdu vyks

„Quo vadis, FTMC?" seminaras
Augalų maistinių medžiagų išgavimas panaudojant antrines žaliavas"

Pranešėjas: dr. Ilja Ignatjev (Organinės chemijos skyrius)

Vienas iš gamtos išteklių tausojimo būdų yra atliekų pakartotinis panaudojimas ir medžiagų perdirbimas. Laboratorijoje optimizuotas augalų maistinių medžiagų išgavimo procesas iš imituotų antropogeninių nuotekų ir biomasės degimo pelenų. Virpesinės spektroskopijos metodų taikymas gautų produktų sudėčiai ir struktūrai nustatyti.

SKELBIMAS

Seminaras vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda prisijungimui per Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdmNWQ0NTEtMGE4Yi00YTJjLTljOTEtMTlkOWZjYzI4M2Fh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d