• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 02. 04 -

Paskirtos 2020 metų Lietuvos mokslo premijos

Vasario 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje Lietuvos mokslo premijų komisija paskelbė, kas tapo 2020 metų premijos laureatais.
  • Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premija skirta dr. Daliai Satkauskytei (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) už darbų ciklą „Literatūra ir visuomenė. Sociokritiniai tyrimai“.
  • Fizinių mokslų srityje įvertinti: habil. dr. Gediminas Niaura ir habil dr. Albertas Malinauskas (Fizinių ir technologijos mokslų centras) už darbų ciklą „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais“ bei prof. Aldona Beganskienė ir prof. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas) už darbų ciklą „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose“.
  • Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų srityse premiją pelnė prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė ir prof. dr. Audrius Dėdelė (Vytauto Didžiojo universitetas) už darbų ciklą „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos“, taip pat prof. Jurga Bernatonienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) už darbą „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas“.
  • Technologijos mokslų srityje Lietuvos mokslo premija skirta mokslininkų grupei iš Fizinių ir technologijos mokslų centro: dr. Gediminui Račiukaičiui, dr. Mindaugui Gedvilui ir dr. Pauliui Gečiui už darbų ciklą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui“.
Šiemet iš viso skirtos šešios premijos. Kiekvienos jų dydis 31200 Eur.
 
Lietuvos mokslo premijų komisijos informacija