• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 03. 14 -

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Centro) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 852, 31.20 punktu ir Mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos, patvirtintos Centro Mokslo tarybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimu, 3 punktu bei 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A-18:
 
Skelbiamas konkursas į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas Centro moksliniuose padaliniuose ilgalaikių mokslo programų vykdymui:
 
1.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
1.1.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta   
 
1.2. Katalizės skyriuje (1300):
1.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 3 vietos
1.2.1. m.d. pareigoms – 1 vieta   
 
1.3. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
1.3.1. vyr.m.d. pareigoms – 2 vietos 
 
1.4. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):
1.4.1. m.d. pareigoms – 1 vieta
 
1.5. Molekulinių darinių fizikos skyriuje (2400):
1.5.1. vyr.m.d. pareigoms – 2 vietos
 
1.6. Fizikinių technologijų skyriuje (3200):
1.6.1. m.d. pareigoms – 1 vieta
 
1.7. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
1.7.1. vyr.m.d. pareigoms – 2 vietos
1.7.2. m.d. pareigoms – 1 vieta
 
1.8. Optoelektronikos skyriuje (3500):
1.8.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta
 
1.9. Tekstilės technologijų skyriuje (6100):
1.9.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta   
1.9.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta   
1.9.3.  m.d. pareigoms – 1 vieta
 
Skelbiamas konkursas į vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
 
2.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
2.1.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Naujų funkcinių medžiagų paieška ir taikymas elektrocheminėms energijos kaupimo sistemoms“,
2.1.2.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Medžiagų, suformuotų iš aplinkai nekenksmingų atliekų, sorbcinių-katalizinių savybių tyrimas ir taikymas gamybinėms nuotekoms valyti“.
 
2.2. Katalizės skyriuje (1300):
2.2.1.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Katalizinių sistemų kuro elementams formavimas ir savybių tyrimai“.
 
2.3. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
2.3.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Aukštos skyros gama spektrometrijos metodų plėtra ir taikymai aplinkotyroje".
 
2.4. Fizikinių technologijų skyriuje (3200):
2.4.1.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Fotolitografijos ir lazerinės litografijos procesų bei su jais susijusių technologijų taikymas, adaptavimas puslaidininkiniams detektoriams ir lazeriams“.
 
2.5. Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):
2.5.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Krūvininkų pernašos puslaidininkiniuose dariniuose tyrimas“,
2.5.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Kietųjų kūnų elektroninės struktūros teorijos ir skaičiavimų vystymas“.
 
2.6. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
2.6.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „2D puslaidininkių ir feromagnetinių sluoksnių tyrimai ir taikymas magnetovaržinių jutiklių kūrimui“,
2.6.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Funkcinių oksidų sluoksnių auginimo technologijų vystymas“.
 
Konkurso vykdymas
 
Konkursas bus vykdomas pagal naujus Mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus konkursui (patvirtinta 2021-11-15, taikoma naujai skelbiamam konkursui).
 
Konkurso vykdymo terminas: nuo 2022 m. birželio 13 d. iki birželio 17 d.
 
Dokumentų konkursui pateikimo tvarka: dokumentai pateikiami iki 2022 m. gegužės 25 d. elektroniniu paštu rasa.kromkute@ftmc.lt arba pristatomi Mokslinės infor-macijos ir doktorantūros skyriui (D417 kabinetas).
 
Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:
 • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas);
 • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae iki 2 psl.);
 • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
 • mokslinių darbų sąrašas:
  • straipsnius išdėstyti pagal metus,
  • nurodyti Q1-Q4 pagal Clarivate Analytics Web of Science.
 • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
 • mokslo daktaro diplomo kopija;
 • savo nuožiūra kiti svarbūs mokslinę kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.