• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 03. 23 -

FTMC dalyvavo EARTO nuotolinėje metinėje konferencijoje

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Europos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacijos (EARTO) narys, dalyvavo asociacijos metinėje konferencijoje „Europos tvaraus atsigavimo užtikrinimas pasitelkiant technologijas“ (angl. Ensuring Europe’s sustainable recovery through technology). Nuotoliniu būdu kovo 12 d. vykusiame renginyje, FTMC atstovai trumpame vaizdo siužete pristatė centrą tarptautinei mokslo bendruomenei.
 
FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis, EARTO valdybos narys,  pabrėžė, kad FTMC yra didžiausia mokslo tyrimų ir technologijų organizacija (angl.Research and technology organizations – RTO) Lietuvoje,EARTO narė. Centre kuriamos aukštosios technologijos ir vystomas aukščiausio lygio mokslas, siekiant valstybės mastu padėti spręsti socialinius ir ekonominius iššūkius. Taip pat prof. G. Valušis pažymėjo, jog FTMC tenka pagrindinis vaidmuo, palengvinant pramonėms prieigą prie naujausių technologijų.
 
Pasak FTMC inovacijų vadybininko Karolio Stašio, praėjusiais metais pasaulį dėl koronaviruso pandemijos ištikus krizei, FTMC kaip aktyvi EARTO narė, dalyvavo visose iniciatyvose ir įnešė svarų indėlį, kad sušvelnintų krizės, tapusios išties sudėtingu socialiniu, ekonominiu bei technologiniu išbandymu visai Europai, poveikį.
 
FTMC pristatančiame vaizdo siužete Optoelektronikos skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Mažena Mackoit-Sinkevičienė pranešėjų klausė: kurios šios krizės metu išmoktos pamokos leis užtikrinti Europos plėtrą ir technologinio pajėgumo stabilumą strateginėse inovacijų ekosistemose, taip pat  - kurti ES naujas galimybes? Atsakydamas profesorius Luc Van den hove, Europos didžiausio nepriklausomų tyrimų centro nanoelektronikos ir skaitmeninių technologijų srityje IMEC prezidentas, teigė, kad būtent pandemija atskleidė tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Profesorius pateikė pavyzdį: sėkmingą ES vakcinų strategiją, paspartinusią vakcinų nuo COVID-19 kūrimą, gamybą ir naudojimą. Taip pat  Luc Van den hove pastebėjo, kad pandemija atskleidė mūsų tiekimo grandinių pažeidžiamumą, bet „pamokos išmoktos ir jau planuojami žingsniai, leisiantys užtikrinti tiekimo grandinės funkcionalumą kitos krizės akivaizdoje.”
 
Trijų valandų trukmės renginyje pranešimus skaitė 13 pranešėjų iš aukščiausio lygio Europos mokslinių centrų, institutų, ir Europos Komisijos (EK).  Buvo aptariami tvarūs technologijų skaitmeninimo procesai, ES naujų programų vykdymas ir politikos prioritetai, siekiant  išsikeltų tikslų.  Konferencijoje akcentuota, kad būtina skatinti naujų ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtojimą, t.y. elektros energijos dekarbonizaciją, nes tai padės kovoti su klimato kaita, pereiti prie „žaliosios”, tvarios ekonomikos. Sutarta, kad iki 2030 m. 32 proc. ES suvartojamos energijos būtų gaunama iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šiuo metu vyksta diskusijos dėl būsimos politikos programos laikotarpiui po 2030 m.
 
EARTO konferencijoje taip pat aptartos iniciatyvos kibernetinio ES saugumo srityje, bendrojo kibernetinio saugumo lygio užtikrinimas, ypač daug dėmesio skirta nepatikimų gamintojų technologijų eliminavimui. EK siekia, kad perėjimas prie skaitmeninių technologijų vyktų sklandžiai, o skaitmeniniai sprendimai atvertų naujas galimybes įmonėms ir paskatintų patikimų technologijų plėtrą. Svarbu ieškoti inovatyvių būdų, perkeliant mokslininkų laboratorijose gaunamus rezultatus į pramonę, kuriant strategijas ir kompetencijas, konkurencingumą, kurie leis pasiekti daugiau ilgalaikėje perspektyvoje.
 
FTMC dr. M. Mackoit-Sinkevičienės nuomone, būtent praėjusieji pandemijos metai įrodė, koks svarbus kiekvienai valstybei yra mokslininkų darbas - atliekami tyrimai, kuriamos inovacijos. Tai patvirtina ir svarbiausia žinia, nuskambėjusi šioje metinėje EARTO konferencijoje: pagaliau pasiektas susitarimas su Europos Parlamentu dėl programos „Europos Horizontas” (angl. Horizon Europe). Šia 2021-2027 m. bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa ES patvirtino konkurencingos ir perspektyvios Europos siekius artimiausioje ateityje. EK narė Mariya Gabriel, atsakinga už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą, pranešė svarbią žinią: dėl sudėtingos situacijos visoje ES, programos „Europos Horizontas” 2021-2027 m. biudžetas padidintas iki 95 mlrd. eurų (30 proc.). Pasak M. Gabriel, tai yra aiški politinė žinia: „Europa yra įsipareigojusi investuoti į mokslą, technologijas ir inovacijas.” 
  • EARTO asociacijai priklauso daugiau nei 350 Europos mokslinių centrų ir institutų, kurių pagrindinė veikla - taikomieji moksliniai tyrimai bei aukštųjų technologijų kūrimas ir vystymas.
  • FTMC tapo EARTO nariu 2019 m. liepos 25 d.
  • 2020 m. balandžio 3 d. FTMC direktorius akademikas G. Valušis buvo išrinktas EARTO Valdybos nariu. Tai aukštas FTMC mokslininkų pasiektų rezultatų bei aukštos pridėtinės vertės technologijų kūrimo įvertinimas, bet ir tarptautinės mokslo bendruomenės pripažinimas.
Trumpas centro prisistatymas vaizdo siužete (nuo 21:00 iki 22:07 minutės ):