• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 01. 12 -

Darbo tarybos ir darbuotojų Saugos ir sveikatos komiteto rinkimai

Darbo tarybos Rinkimų komisija (toliau Komisija) skelbia Darbo tarybos ir darbuotojų Saugos ir sveikatos komiteto rinkimus.

Kada:

  • 2021 m. sausio 18 – 22 d.

Kaip vyks ir kur:

  • Vadovaujantis DK 171 straipsnio 16 dalimi rinkimai į FTMC darbo tarybą ir darbuotojų Saugos ir sveikatos komitetą vyks elektroniniu balsavimu.
  • Elektroninis balsavimas į Darbo tarybos ir darbuotojų Saugos ir sveikatos komiteto narius vyks FTMC intranete. Darbuotojas prisijungęs su savo FTMC ITID kredencialais bus nukreipiamas į rinkimų balsavimo biuletenį. Ten galės vieną kartą išreikšti savo nuomonę. Vartotojo vardas bus koduojamas, taip užtikrinant rinkėjo slaptumą ir anonimiškumą.

Kandidatų į Darbo tarybos ir darbuotojų Saugos ir sveikatos komitetą sąrašą rasite:

https://intranet.ftmc.lt/?page_id=665

  • Darbo tarybą sudarys 9 daugiausiai balsų surinkę kandidatai.
  • Saugos ir sveikatos komitetą sudarys 4 nariai, kurių 2 bus išrinkti darbuotojų (2 bus paskirti darbdavio).
Komisija primena, kad balsuoti už iškeltus kandidatus gali visi FTMC darbuotojai, kurių nepertraukiamas darbo stažas dirbant FTMC yra ne mažiau kaip 3 mėnesiai.
 
Komisija atkreipia dėmesį, kad Darbo tarybos rinkimai bus laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvaus daugiau kaip pusė rinkimų teisę turinčių FTMC darbuotojų. Jeigu rinkimuose dalyvaus mažiau kaip pusė rinkėjų, rinkimai bus paskelbti neįvykusiais ir per artimiausias septynias dienas komisija rengs pakartotinius rinkimus.
 
Komisija ragina pasinaudoti savo teise balsuoti už būsimus Darbo tarybos narius, kurie atstovaus jūsų interesams dialoge su darbdaviu. 
 
Darbo tarybos Rinkimų komisija