• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 03. 03 -

Kviečiame teikti paraiškas RTO LT tarpinstituciniams projektams

Skatindami asociacijos RTO Lithuania mokslo institucijų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtiniams FTMC, LAMMC ir LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti.

Paraiškų rengimo nuostatos:

 • Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.
 • Užpildytas paraiškas siųsti el. paštu: gintare@rtolithuania.com
 • Vertinami ir finansuojami gali būti tik tie projektai, kurie atitinka bent vieną RTO LT tematinį prioritetą:
  • Jutikliai Žaliajam kursui –  moksliniai tyrimai inovatyvių jutiklių ir matavimo įrangos kūrimui ir taikymui agro ir miškininkystės sektoriuose bei išmaniuose miestuose;
  • Naujų modelių ir skaičiavimo metodų kūrimas/taikymas klimato kaitos padarinių bei dekarbonizacijos tyrimams;
  • Moksliniai sprendimai žaliems/išmaniems miestams.
 • Projektų pradžia – nuo sutarties pasirašymo. Projektų trukmė – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos. Finansavimas skiriamas tik 2023-2024 metams.
 • Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujamų ne mažiau kaip 2 institucijas (FTMC, LAMMC, LEI), grupės. Surinkus vienodą balų skaičių pirmenybė skiriama projektams, kuriuose dalyvauja visų trijų institucijų mokslininkai.
 • Kiekviena institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas laimėjusiuose projektuose.
 • Lėšų paskirstymo sąmatos rengiamos kiekvienai institucijai atskirai.
 • Temos, kurios jau buvo finansuotos šio konkurso finansavimu, pakartotinai finansuojamos būti negali.
 • Finansavimo taisyklės (ir paraiškos formos)!

Siektini rezultatai:

 • Nacionaliniams MTEPI projektų kvietimams pateiktų paraiškų skaičius;
 • Tarptautiniams MTEPI projektų kvietimams pateiktų paraiškų skaičius;
 • Mokslinių straipsnių, paskelbtų ir/ar priimtų spaudai moksliniuose žurnaluose, referuojamuose Clarivate Analytics WoS duomenų bazėje ir turinčių citavimo indeksą skaičius.

Kontaktai pasiteiravimui, įskaitant pagalbą ieškant partnerių:

FTMC – Kristina Plauškaitė-Šukienė, el. p. kristina.plauskaite@ftmc.lt, tel. 8 612 97 121

LEI – Rolandas Urbonas, el. p. rolandas.urbonas@lei.lt, tel. 8 686 97 668

LAMMC – Vita Tilvikienė, el.  p. vita.tilvikiene@lammc.lt, tel. 8 620 8464

(Unsplash.com nuotrauka)

fotorto-628x628-8e13340f2162a9bc45009636075b55d2.jpg
2023. 07. 03 - RTO LT vadovaus Lukas Stakėla Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociacija (RTO LT) vienija tris didžiausius mokslinių tyrimų institutus Lietuvoje.