• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 05. 03 -

ADRIÁN VICENT CLARAMUNT disertacijos gynimas 2022-05-03

2022 m. gegužės 3 d. 11 val., FTMC seminarų salėje C202 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

ADRIÁN VICENT CLARAMUNT disertacijos gynimas

STUDY ON DIFFERENT APPLICATIONS OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS USING THERMAL DESORPTION WITH GAS CHROMATOGRAPHY

TERMO DESORBCIJOS IR DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS PANAUDOJIMAS ĮVAIRIŲ LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TAIKYMŲ TYRIMUI

Mokslinis vadovas: dr. Evaldas Naujalis

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas),
dr. Jurga Būdienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Angel Morales Rubio (University of Valencia),
prof. dr. Nives Ogrinc (Jozef Stefan Institute),
prof. dr. Vida Vičkačkaitė (Vilniaus universitetas).

Disertacija bus ginama anglų kalba. 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=5B7CCC24ED8C56E317EF0F9D672210DD/VICENT%20CLARAMUNT%20%20Adrian.pdf       

Kviečiame disertacijos gynime dalyvauti nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBkOTU4MGQtY2UzMy00OTZjLTgyNTAtNzlhODE0NjZhZGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d