• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 09. 12 -

Sveikinimas prof. habil. dr. Kęstučiui Pyragui 70-ies metų sukakties proga

Vienas žymiausių Lietuvos ir pasaulio fizikos mokslininkų - prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas (g. 1952 m. birželio 14 d.), Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Fundamentinių tyrimų skyriaus ilgametis vyriausiasis mokslo darbuotojas, šią vasarą atšventė gražią savo gyvenimo sukaktį – 70-ies metų jubiliejų.
 
FTMC Mokslo taryba, centro administracija ir visa bendruomenė, kartu su Profesoriaus kolegomis, artimiausiais draugais, studentais, rudens vėl suburtais į centro laboratorijas, nuoširdžiai sveikina gerb. Kęstutį Pyragą šios ypatingos šventės proga.
 
Gerb. Profesoriau, didžiuojamės Jūsų moksline veikla, pasaulinio lygio atradimais, išskirtine erudicija, aukščiausio lygio profesionalumu, atsidavimu mokslininko darbui, atkaklumu siekiant užsibrėžtų tikslų šiame chaoso kupiname, sudėtingame reiškinyje, vadinamame pasauliu. Reiškiame didžiausią pagarbą Jums, Jūsų veiklai, dėkojame už Jūsų asmeninį indėlį Mokslo raidai, taip pat garsinant FTMC bei visos Lietuvos valstybės vardą.
 
Garbingos 70-ies metų Sukakties proga Jums linkime nesibaigiančio Įkvėpimo ir Energijos kurti, pažinti tai, kas dar neatrasta slėpiningoje Mokslo Begalybėje, vėl ir vėl patirti Atradimo džiaugsmą. Taip pat džiaugtis paprastais, žmogiškais dalykais: Gyvenimo dovanojamais paprastais, kasdieniais stebuklais, sielos ramybe, gera sveikata, kolegų, artimųjų ir bičiulių Jums dovanojama šiluma.
 
Daug metų su prof. habil. dr. Kęstučių Pyragu dirbantys FTMC mokslininkai, sveikindami kolegą, minintį svarbią sukaktį, taip pat perduoda nuoširdžius linkėjimus. Centro Fundamentinių tyrimų skyriaus, kuriame dirba sukaktuvininkas, vadovas prof. dr. Vladas Vansevičius sakė:

„Kęstutis tikrai ypatingas žmogus ir mokslininkas, skyriuje jis puikiai atstovauja savo vadovaujamą Netiesinės dinamikos ir nanofizikos laboratoriją ir visada be problemų pagelbsti sprendžiant visokius organizacinius klausimus bei vykdant administracijos įpareigojimus.“

Kęstutis Pyragas su skyriaus kolegomis
 
Ypač gražų, šiltą atsiliepimą apie prof. Kęstutį Pyragą šios ypatingos šventės proga parašė ir ilgai su sukaktuvininku dirbantis FTMC Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus habil. dr. Evaldas Tornau, „Lietuvos fizikos žurnalo“ vyr. redaktorius, rašytojas:
 
„Iš nedidelės grupės senosios (1975-1985 m.) Puslaidininkių Fizikos Instituto Kieto kūno teorijos laboratorijos FTMC tebedirba tik Kęstutis Pyragas. Galbūt kažką ir praleidau, bet Kęstą būtų labai sunku pamiršti, nes net tarp jų jis buvo vienas ryškiausių talentų (ten dirbo A. Matulis, R. Bakanas, A. Čenys, kiti įdomūs fizikai).
 
Tokiu Kęstas tebelieka iki šiol. Sakoma, kad su metais blėsta mokslininko energija, mažėja entuziazmas, dažnai yra pasitenkinama tuo, kas jau žinoma ir lengvai išsprendžiama. Rašydamas šį tekstą bandžiau suprasti, kodėl visa tai tai netinka kalbant apie savo 70-ąjį jubiliejų pasitinkantį K. Pyragą.
 
Pirmiausia todėl, kad jis yra fizikas-entuziastas. Atrasti kažką naujo - sugalvoti originalų uždavinį ar jo sprendimo būdą - jam iki šiol taip pat įdomu, kaip jaunystėje. Jis turėjo nemažai doktorantų, bet visus uždavinius spręsdavo ar pakartodavo pats. Atrodytų, nieko ypatingo, taip darydavo daugelis, sekdami garsaus anų laikų tos laboratorijos fiziko-teoretiko J. Levinsono priesakais. Bet tai padeda palaikyti formą, neleidžia senti kaip mokslininkui.
 
Svarbu ir tai, kad Kęstas labai gerai žino matematiką, ypač diferencialinių lygčių sprendimo būdus (apie tai yra parašęs knygą), ir turi platų požiūrį į fiziką – jam nesunku diskutuoti apie tas fizikos sritis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su jo straipsnių tematika. Kitas Kęsto bruožas yra užsispyrimas, siekiant maksimalaus rezultato. Galbūt, tai įgimta savybė, galbūt, jį užgrūdino sunki vaikystė tremtyje. Bet tai irgi prisideda prie to, ką turime: unikalų fiziką, vieną iš ryškiausių FTMC mokslininkų.
 
Galvojant apie K. Pyragą pirmiausia prisimenamas jo indėlis į chaoso teoriją, devyniasdešimtaisiais parašytas straipsnis, kuris net tais laikais buvo nepaprastai gausiai cituojamas, arba jo knygos. Bet man labiausiai įstrigo tai, kad Kęstas buvo vienas iš dviejų (pilnų, ne dvigubų) doktorantų, apsigynusių disertacijas vadovaujant prof. A. Matuliui. Žinant nepaprastą profesoriaus reiklumą, tai buvo neeilinis pasiekimas.
 
Dabar, sveikinant K. Pyragą su jubiliejumi, tenka pripažinti, kad vadovas tuomet (senais 1979-aisiais) neapsiriko.“ – sakė FTMC mokslininkas dr. Evaldas Tornau.
 
Trumpa FTMC prof. habil. dr. Kęstučio Pyrago biografija: 
  • gimė 1952 birželio 14 d. tremtyje, Rusijoje, Tomske.
  • 1974 m. baigė teorinės fizikos magistro studijas Vilniaus valstybiniame universitete (dabartiniame VU).
  • 1979 m. apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato (dabar – daktaro) disertacija „Nestacionarūs kinetiniai reiškiniai puslaidininkiuose neelastinės sklaidos ir pabėgimo atveju“.
  • 1994 m. apgynė habilituoto fizinių mokslų daktaro disertaciją „Determinuoto chaoso netiesinėse dinaminėse sistemose tyrimo ir valdymo metodai“.
  • Nuo 1972 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, dabar tai – Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC); nuo 1994 m. – prof. habil. dr. K. Pyragas - FTMC vyriausiasis mokslo darbuotojas; nuo 2007 m.  – FTMC Fundamentinių tyrimų skyriaus Netiesinės dinamikos ir nanofizikos laboratorijos vedėjas.
  • Profesorius daug metų dirbo tuometiniame Vilniaus pedagoginiame ir Vilniaus universitetuose. 1992–1994 m. ir 2002 m. stažavosi Vokietijos universitetuose. Yra draugijų „International Physics and Control Society“ ir „Lithuanian Association of Nonlinear Analysis“ narys. Yra aktyvus mokslo žurnalų redakcijų kolegijų narys: „International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC) in Applied Sciences and Engineering“, „International Review of Physics“ (IREPHY), „Chaos and Complexity Letters“, „Nonlinear Phenomena in Complex Systems“, „Nonlinear Analysis: Modeling and Control“.
  •  1995 m. Lietuvos aukščiausiojo laipsnio valstybinės stipendijos, kaip Lietuvos mokslui nusipelnusiam veikėjui, laureatas.
  • 1999 m. Lietuvos mokslo premijos laureato vardas už darbų ciklą ,,Dinaminio chaoso teorinis ir eksperimentinis tyrimas”(1983-1998 m, kartu su Antanu Čeniu ir Arūnu Tamaševičiumi).
  • 2006 m. apdovanotas Švento Kristoforo statulėle už nuopelnus mokslui (apdovanojimas kasmet įteikiamas labiausiai nusipelnusiems Vilniaus m. piliečiams).
  • 2015 m. FTMC prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas tapo pirmuoju Baltijos šalių mokslininku, įtrauktu į Amerikos fizikos draugijos programos „Outstanding Referees“ sąrašus. 
Profesorius Amerikos fizikos draugijos recenzentu yra jau daugiau nei 20 metų ir yra parašęs daug mokslinių straipsnių į draugijos žurnalus „Physical Review E“ ir „Physical Review Letters“. Pastarasis yra vienas iš labiausiai prestižinių pasaulyje leidžiamų fizikos žurnalų.
 
Mokslinę FTMC prof. habil. dr. Kęstučio Pyrago veiklą trumpai galima būtų apibrėžti taip: ji yra skirta chaotinių reiškinių sudėtingose sistemose tyrimui, chaoso valdymo algoritmų kūrimui ir šių teorijų taikymui neuroninėms sistemoms. Pats Profesorius savo mokslinius interesus trumpai įvardija taip: Netiesinė dinamika ir chaosas (chaoso valdymas ir sinchronizavimas, netisinių dinaminių sekų tyrimas); Sudėtingų sistemų fizika (tame tarpe sužadinamosios ir kardiologinės sistemos); Kietojo kūno fizika; Lazerių fizika.
 
Profesoriaus daugiau nei prieš du dešimtmečius sukurtas originalus chaoso valdymo algoritmas - tapo itin populiarus ir gali būti pritaikomas daugelyje sričių, pavyzdžiui, valdant skęstantį laivą ar net Parkinsono ligą. Mokslininko teigimu, šis metodas grįstas tuo, kad chaose yra paslėpta tvarka ir būtent dėl šios priežasties jį galima pabandyti suvaldyti. Tačiau, sako prof. habil. dr. K. Pyragas, šiek tiek chaoso turi būti.
 
Šiuo metu mokslinėje literatūroje šis chaoso valdymo metodas yra vadinamas „Pyragas method“ („Pyrago metodu“) vardu. Prof. habil. d. K. Pyrago publikacija, kurioje mokslininkas šį metodą pasiūlė - yra dažniausiai cituojama Lietuvos mokslininko fiziko publikacija pasaulyje (K. Pyragas, „Continuous control of chaos via self-controlling feedback“, Phys. Lett. A, v.170, p. 421, 1992), o chaoso valdymo metodas yra sėkmingai įdiegtas daugelyje eksperimentinių sistemų.
 
Gerb. Kęstuti, FTMC bendruomenė dar kartą sveikina Jus su Jubiliejumi ir linki visokeriopos Sėkmės!
4(1)a-c3342424bf469c5dab363926d506cb06.jpg
2023. 06. 21 - Kai pavardė tampa moksliniu terminu: prof. K. Pyragas ir chaoso valdymas Jis yra daugiausiai kartų pacituotas tyrėjas tarp visų laikų lietuvių, o sukurta paprasta formulė padarė tikrą proveržį.