• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 05. 12 -

RAMAN NOVIKAU disertacijos svarstymas

2023 m. gegužės 12 d. 10:00 val., C202 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks doktoranto

RAMAN NOVIKAU disertacijos svarstymas

„EVALUATION OF THE ADSORPTION PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS FOR CAESIUM, COBALT, AND EUROPIUM“

„KOMPOZICINIŲ MEDŽIAGŲ ADSORBCINIŲ SAVYBIŲ CEZIUI, KOBALTUI IR EUROPIUI VERTINIMAS“

Mokslinė vadovė: Dr. Galina Lujanienė

Recenzentai:        

dr. Evaldas Maceika (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
Prof. (HP) dr. Jurgis Barkauskas (Vilniaus universitetas) 

Disertacijos svarstymo kalba: anglų

Disertacijos svarstyme galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY4MWY2YmEtZWQ3OS00NmIxLWJkMmUtYmZkMGM2YWNlNGMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

arba 

Meeting ID: 376 368 059 864
Passcode: 4wPQS8