• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 12. 07 -

In Memoriam. Gintaras Valiukonis (1955 – 2022)

Gruodžio 5 dieną savo gyvenimo kelią baigė beveik dešimtmetį Puslaidininkių fizikos institute dirbęs Gintaras Valiukonis.
 
Gintaro, kaip fiziko kelias buvo užprogramuotas jau jaunystėje, kada dar besimokydamas Vilniaus 21-joje vidurinėje mokykloje sėkmingai dalyvaudavo respublikinėse fizikos olimpiadose. Būdamas Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto penktojo kurso studentu, 1978 m. pradėjo dirbti Puslaidininkių fizikos instituto Puslaidininkių optikos laboratorijoje. 1986 metais apgynė daktaro disertaciją „A4B6 sluoksninių puslaidininkių optinės savybės ir juostinė sandara“.
 
Papūtus pertvarkos vėjams, 1987–iais metais Gintaras Valiukonis nėrė į verslo vandenis, pakeliui įgydamas dar ir teisininko kvalifikaciją, studijuojant Vilniaus universitete 1992-1996 m.m. Dirbo patarėju konsultantu naftos verslo srityje, buvo investicinės akcinės bendrovės „Mūsų monopolis" vienas steigėjų, jos valdybos pirmininku. Vadovavo bendrovei „Verslo raktas“, kuri iki 2010-ųjų metų buvo viena iš Mokslo ir technologijų parko Puslaidininkių fizikos institute klienčių. Tais pačiais metais buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministru.
 
Gintaras Valiukonis buvo aktyvus ir visuomeninėje veikloje – aktyviai dalyvavo ir vadovavo Mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų klubui „Po zodiaku“, kuris suvaidino katalizuojantį vaidmenį, Lietuvai vaduojantis iš sovietinės būties.
 
Gyvenime Gintaras buvo žmogus, kuris mokėjo suburti žmones ir uždegti juos savo idėja ar tai keliaujant kalnais, važiuojant dviračiu per Lietuvą, ar gaudant žuvį ir grybaujant Papėje.
 
Toks energingas, iniciatyvus, kritiškas, bet kartu ir labai šiltas žmogus – Gintaras Valiukonis liks jį pažinojusiųjų atmintyje.
 
Velionis bus pašarvotas 2022-12-07 laidojimo namuose „Nutrūkusi styga“. Laidojamas Saltoniškių kapinėse 2022-12-08, 14 val.