• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 02. 24 - 2021. 02. 25

FTMC Metinė mokslinė konferencija 2021

2021 m. vasario 24-25 d. vyks
Fizinių ir technologijos mokslų centro
Metinė mokslinė konferencija
Nuotoliniu būdu 

Annual Report 2020  Programa (pdf) 

Prisijungimo nuoroda*

*Microsoft Teams. Prisijungimo nuoroda bus aktyvi 2021 m. vasario 24-25 dienomis, nuo 9:00 iki 18:00 val.

Vasario 24 d. – konferencijos atidarymas

Rasa Pauliukaitė – posėdžio pirmininkė

   

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS

09:30

Julija Pauraitė-Dudek.

Aerozolio dalelių kilmės ir poveikio atmosferos šiluminei pusiausvyrai nustatymas.

09:50

Evaldas Maceika.

Radioanglies kaupimosi Drūkšių ežero ekosistemoje tyrimas.

   

FUNKCINĖS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

10:10

Jurga Juodkazytė.

Volframo (VI) oksidas - fotelektrocheminei energijos konversijai: sintezė, tyrimai ir taikymas.

10:30

Rokas Kondrotas.

Stibio selenido plonų sluoksnių ir saulės elementų gamyba bei charakterizavimas.

10:50–10:10 Kavos pertrauka

Vitalija Rubežienė – posėdžio pirmininkė

   

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI

11:10

Arūnas Gudelis.

Radionuklidų foninės koncentracijos Rytų Lietuvoje - parengiamosios studijos puslapiai vertinant naujos atominės elektrinės eksploatacijos pradžią.

   

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA

11:30

Andrius Gelžinis.

Eksitoniniai poliaronai ir efektinė rezonansinė sąveika.

11:50

Edita Voitechovič.

Nuo baltymas-baltymas sąveikų tyrimo iki biožymenų nustatymo realiose terpėse.

12:10–13:10 Pietų pertrauka

Irmantas Kašalynas – posėdžio pirmininkas

   

NANOSTRUKTŪRIZUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISAI

13:10

Voitech Stankevič.

CMR-B-skaliarinių jutiklių panaudojimas impulsinio magnetinio metalų suvirinimo procesų ir suvirinimo kokybės analizei.

13:30

Jonas Gradauskas.

Karštųjų krūvininkų įtaka saulės elemento efektyvumui.

   

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS

13:50

Tadas Paulauskas.

Atominės struktūros ir optinių GaAsBi savybių tyrimai fotovoltaikos taikymams.

14:10

Ada Steponavičiūtė.

Lazerinis 3D metalo spausdinimas: medžiagos ir proceso optimizavimas.

14:30–14:50 Kavos pertrauka

Linas Labanauskas – posėdžio pirmininkas

   

SUDĖTINGŲ SISTEMŲ DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS

14:50

Kastytis Zubovas.

Pirmųjų Visatos kvazarų kilmė.

15:10

Mindaugas Ramonas.

Terahercinių osciliacijų dvimatėse elektronų dujose modeliavimas fliuktuaciniu metodu.

   

TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS IR TECHNINĖS TEKSTILĖS
APRANGOS SISTEMOS

15:30

Diana Kubilienė.

Kompozitų, skirtų apsaugai nuo balistinio poveikio, gamybos technologijos ir jos įtakos gaminių funkcinėms savybėms tyrimai.

15:50

Vitalija Rubežienė.

PEDOT:PSS kompozicijomis padengtų tekstilės medžiagų atsparumo dėvėjimui tyrimai.

Vasario 25 d.

Vidmantas Gulbinas – posėdžio pirmininkas

   

FTMC APDOVANOJIMŲ LAUREATAI

9:30

Gediminas Trinkūnas.

Fotosintezės šviesos surinkimo modelių raidaUž gyvenimo pasiekimus.

10:00

Audrius Alkauskas.

Fotoelektrinė magnetinio rezonanso detekcija: kuo gali padėti teorija?  − Už mokslo pasiekimus.

10:30–10:50 Kavos pertrauka

Nerija Žurauskienė – posėdžio pirmininkė

10:50

Steigvilė Byčenkienė.

Mokslo vaidmuo klimato kaitos švelninimo politikojeUž inovacijas.

11:20

Aldona Balčiūnaitė.

Anglies pagrindu pagamintos medžiagos šarminių kuro elementų katalizatoriamsUž jaunatvišką proveržį.

11:50

Linas Minkevičius.

Terahercinės vaizdinimo sistemos, pagrįstos THz pluoštelio formavimo metodaisSpecialus prizas.

   

ŽYMŪS FTMC MOKSLININKAI

12:20

Algirdas Matulis.

Raimondą Dagį prisimenant.

12:50–13:40 Pietų pertrauka

Eimutis Juzeliūnas – posėdžio pirmininkas

   

LIETUVOS MOKSLO PREMIJOS LAUREATAI

13:40

Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas.

Monosluoksnių virpesinė spektroskopija. Ramano spektroskopijos taikymas cheminių ir elektrocheminių procesų tyrimamsLMP Fizinių mokslų sritis, Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbas.

14:10

Gediminas Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas, Paulius Gečys.

Naši lazerinė abliacija  – LMP Technologijos mokslų sritis, Eksperimentinės plėtros darbas.

14:40–15:00  Kavos pertrauka

15:00

Rasa Pauliukaitė.

FTMC MOKSLO TARYBOS POSĖDIS

 

Gintaras Valušis.

Metinis FTMC direktoriaus pranešimas.

   

Diskusijos.

FTMC metinė mokslinė konferencija 2021