• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 06. 14 -

„Žinių radijo" laida apie mikroplastiko grėsmes

 
„Kaip išgelbėti upes nuo mikroplastiko?" - šiandien „Žinių radijo" laidos apie klimato kaitą ir ekologiją „Kaip mes drįstame?" vedėjas Tomas Loiba klausė Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Aplinkotyros skyriaus vadovės dr. Steigvilė Byčenkienės ir tarptautinės inciatyvos „River cleanup Lietuva" koordinatorės Ievos Budraitės.

Radijo laidoje aptarta grėsmingai didėjanti mikroplastiko aplinkoje problematika: šių teršalų poveikis aplinkai, visiems gyviesiems organizmams keliama grėsmė ir priemonės, būtinos taršos mikroplastiku mažinimui, jo surinkimui vandenyse. Taip pat pristatyti neseniai, tarptautinės upių valymo iniciatyvos metu FTMC Aplinkotyros skyriaus mokslininkų atlikto tyrimo, kiek mikroplastiku užterštos Neries, Vilnelės ir Žalesos upės, rezultatai. Tyrimui vadovavusi aplinkotyros ekspertė FTMC dr. S. Byčenkienė pastebi, kad visos upės yra užterštos mikroplastiku. Daugiausia teršalų - Vilnelėje, prie Bernardinų sodo paimtame mėginyje.

Laidos metu mokslininkė pabrėžė, kad šiuo metu mikroplastiko randama absoliučiai visuose Žemės kampeliuose: giliausioje pasaulio vietoje - Marianų įduboje, Everesto viršukalnėje, Arktyje, Antarktyje. Moksliniai tyrimai rodo, kad taršos plastikais šaltinis - kasdienė žmogaus veikla, pvz., vieno 20 min. trukmės skalbimo ciklo metu nuo sintetinių drabužių „atskyla" ir su buitinėmis nuotekomis į ežerus, upelius, kitus vandens telkinius nuplaukia apie 700 000 nanoplastiko atplaišų. O viena automobilio padanga per vieną jos naudojimo ciklą aplinkoje paskleidžia 1 kg mažulyčių, „plika" akimi nematomų mikroplastiko dalelių, kurios teršia ne tik orą, bet ir nepaliaujamu srautu su lietaus nuotekomis plūsta į upes, jūras bei vandenynus...

Pasak dr. S. Byčenkienės, nors dėl mikroplastiko keliamų grėsmių, žalingo poveikio visiems gyviesiems Žemės organizmams mokslininkai visame pasaulyje skelbia aliarmą, kviečia ieškoti technologinių priemonių ir būdų, leidžiančių suvaldyti taršą plastiko atliekomis, skatina atsisakyti plastiko gaminių, deja, tarša nanoplastikais iki šiol nėra reglamentuota. „Nematomas" mikroplastikas vandens telkiniuose, nuotekynuose nėra surenkamas, teršalų dalelės - neskaičiuojamos, nėra atliekama ilgalaikių tyrimų, kiek jų patenka į aplinką, kad ir su nutekamaisiais vandenimis.

Daugiau - laidos įraše.