• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 11. 28 -

DANIELIAUS LINGIO disertacijos gynimas

2023 m. lapkričio 28 d. 10 val. FTMC Fizikos instituto posėdžių salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto DANIELIAUS LINGIO disertacijos gynimas.

Darbo tema: SKAITINIS LENGVŲJŲ JONŲ ATGALINĖS SKLAIDOS SPEKTRŲ MODELIAVIMAS DALELIŲ KANALIAVIMO GEOMETRIJOJE 

Mokslinis vadovas – dr. Vitalij Kovalevskij (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika – N 002).

Mokslinis konsultantas – dr. Artūras Plukis (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika – N 002).              

Disertacijos gynimo taryba:          

  • Pirmininkas - prof. habil. dr. Leonas Valkūnas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Gediminas Gervinskas (Monash universitetas, Australija, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Kęstutis Mažeika (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • prof. dr. Saulius Mickevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Gediminas Stankūnas (Lietuvos energetikos institutas, gamtos mokslai, fizika – N 002). 

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=7D229EC07D07C9FF5E41E92973F9FCF3/LINGIS%20Danielius.pdf

 

Gynime dalyvauti galite ir nuotoliniu būdu, prisijungdami per MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNlNmFhZjAtYjJjOC00N2Y1LWIwYjAtYmM3OWEwNDQ1YTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

arba
Meeting ID: 387 006 544 325
Passcode: Yw4Ku7

 

Kviečiame dalyvauti!