• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 03. 16 -

In Memoriam. Asta Ona Češūnienė (1959 – 2022)

Kovo 15 d. po sunkios ligos užgeso ilgametės Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus darbuotojos Astos Onos Češūnienės gyvybė.
 
Chemijos institute A. Češūnienė pradėjo dirbti 1982 m. 1995 m. apgynė daktaro disertaciją „Polikompozicinių elektrolitinių nikelio dangų susidarymo tyrimai“ (vad. L. Simanavičius, E. Juzeliūnas). Pastaraisiais metais A. Češūnienė dirbo kompozicinių trivalenčio chromo dangų elektrocheminio nusodinimo ir jų fizikinių-mechaninių savybių tyrimo srityje. Ji sėkmingai publikavo atliktų tyrimų rezultatus, buvo sukurtų technologinių procesų patentų bendraautorė.
 
Bendradarbių atmintyje A. Češūnienė išliks kaip nuoširdus ir sąžiningas žmogus. 
 
Atsisveikinimas su A. Češūniene vyks kovo 20 d. nuo 10 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios Laidojimo paslaugų centre, M. Paco g. 4. Laidojama 15 val. Antakalnio kapinėse.