• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 11. 05 -

DARBO SKELBIMAS. Intelektinės nuosavybės specialistas (-ė) – teisininkas (-ė)

Intelektinės nuosavybės specialistas (-ė) – teisininkas (-ė)

Esate teisininkas (-ė), besidomintis (-i) intelektinės nuosavybės apsauga, inovacijomis ir komercinimu? Ieškome asmenybės, kuri prisijungtų prie Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Inovacijų ir technologijų tarnybos komandos Intelektinės nuosavybės specialisto (-ės) – teisininko (-ės) pareigose. Eidamas (-a) šias pareigas atliksite svarbias funkcijas, apsaugant mūsų intelektinę nuosavybę, užtikrinant, kad sutartys ir derybos atitiktų teisės aktų reikalavimus ir mūsų interesus, prisidedant prie sklandesnio komercinimo ir inovacijų plėtros.

Pagrindinės funkcijos:
 • Įvairių rūšių sutarčių ar susitarimų (paslaugų, MTEP, jungtinės veiklos, autorinių, bendradarbiavimo, licencinių, konfidencialumo ir kt.) rengimas ir vertinimas, su tuo susijusių pasiūlymų ir išvadų teikimas;
 • Dalyvavimas sutarčių derinimo procese bei derybose dėl intelektinės nuosavybės perėmimo (licencijavimo, perleidimo);
 • Dalyvavimas intelektinės nuosavybės apsaugą užtikrinančių vidinių tvarkų rengime ir vykdymo priežiūroje.
 • Dalyvavimas rengiant patentavimui reikalingus dokumentus (dirbant su kitais  padaliniais, išradėjais ir patentiniais patikėtiniais) ir pateiktų patentų paraiškų kuravimas iki visiško apsaugos įregistravimo, tolimesnė patentų priežiūra;
 • Susijusių vidinių dokumentų sisteminimas, tvarkymas, analizavimas ir archyvavimas;
 • Rekomendacijų teikimas ir nuolatinis darbuotojų konsultavimas intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, teisės aktų ir teismų praktikos analizė, rizikos vertinimas.
 • Pagal poreikį kitų funkcijų teisės klausimais vykdymas.
Reikalavimai:
 • Aukštasis universitetinis socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimas;
 • Gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją;
 • Gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Puikios lietuvių ir anglų kalbos žinios tiek žodžiu, tiek raštu (anglų k. ne mažiau nei B2 lygis);
 Privalumais laikome:
 • Teisinio darbo ir/ar darbo intelektinės nuosavybės teisės srityje patirtį;
 • Patirtį mokslinių straipsnių ir patentų paieškos srityje;
 • Aktyvų domėjimąsi inovacijomis bei išradimais.
Siūlome:
 • Įdomų ir perspektyvų darbą su išradimais ir inovacijomis akademinėje bendruomenėje;
 • Galimybę įgyti darbo stažą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje ir toliau kelti kvalifikaciją;
 • Pareiginės algos pastovioji dalis nuo 1302 iki 2046 Eur/mėn., neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo kandidato (-ės) kvalifikacijos ir profesinio darbo patirties metais);
 • Neterminuota darbo sutartis su 3 mėn. bandomuoju laikotarpiu.

CV siųsti el. paštu patentavimas@ftmc.lt iki 2023 m. lapkričio 5 d.