• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 06. 22 -

Izotopinių tyrimų laboratorijoje – FTMC partnerių iš Nyderlandų vizitas

Praėjusią savaitę, birželio 15 -17 d. FTMC Branduolinių tyrimų skyriaus Izotopinių tyrimų laboratorijoje svečiavosi dr. Ulrike Dusek iš Groningeno universiteto (Nyderlandai) Izotopinių tyrimų centro.
 
Šis vizitas buvo finansuojamas projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ lėšomis, jo metu aptartas galimas FTMC ir Groningeno u-to bendradarbiavimas plėtojant eksperimentinius metodus bei technologijas atmosferinio aerozolio dalelių prigimties, fizikinių ir cheminių savybių, bei kaitos procesų tyrimams.
 
Viešnagės metu mokslininkė dr. Ulrike Dusek apsilankė  centro Izotopinių tyrimų laboratorijoje ir susipažino su čia esančia įranga: elementiniu analizatoriumi „FlashEA 1112“, sujungtu su izotopinio santykio masių spektrometru „ThermoFinnigan Delta Plus Advantage“; dujų matavimo sistema „Gas Bench II“,  sujungta su izotopinio santykio masių spektrometru „ThermoFinnigan Delta V Advantage“; dujiniu chromatografu „Trace GC Ultra“; aukštatemperatūrine krosnele „Finningan TC/EA“, taip pat domėjosi laboratorijoje vykdomais moksliniais tyrimais.
 
FTMC kolegoms dr. U. Dusek pristatė Groningeno universitete Izotopinių tyrimų centre naudojamą įrangą: izotopinio santykio masių spektrometrus „ZwOptima“, „AirOptima“, „DI-Optima“, „MM10“ ir „Pyroh-Heka“; greitintuvo masių spektrometrą „MICADAS, matavimo stotis „Lutjewad“, „Ruisdael Observatory“ ir „F3 Platform“ bei  Nyderlanduose atliekamus mokslinius tyrimus.
 
Įvertinus Groningeno universiteto ir FTMC technines galimybes, mokslines kompetencijas, žmogiškuosius išteklius, sutarta dėl bendrų veiklų: numatyti keli bendri eksperimentinės plėtros darbai, kuriuos centro mokslininkai kartu su kolegomis iš Nyderlandų pradės vykdyti jau netrukus, šį liepos mėnesį. Pasak FTMC BTS dr. Andriaus Garbaro, suplanuotas aerozolio dalelių šaltinių identifikavimo eksperimentas bei aerozolio dalelių oksidacijos tyrimai, kurių metu bus naudojama eksperimentinė kamera (Nyderlanduose), leidžianti keisti parametrus (ozono kiekį, deguonies kiekį, temperatūrą, slėgį ir t.t.) ir stebėti aerozolio dalelių pokyčius matuojant filtrus masių spektrometrais (Lietuvoje ir Nyderlanduose). Šių tyrimų metu bus galima surasti naujus metodus, galinčius atsakyti į itin šiuo metu svarbius aerozolio dalelių kilmės, kaitos ir dinamikos klausimus.