• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 03. 31 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Arūnas Ramanavičius

2022 m. kovo 31 d. 15 val. nuotoliniu būdu vyks seminaras – atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
Biokuro elementų kūrimas"

Pranešėjas: Arūnas Ramanavičius (Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius)

Intro
Biokuro elementų kūrimo išsūkiai ir panaudojimo perspektyvos.

SKELBIMAS

Renginys vyks nuotoliniu būdu per MS Teams. Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Nzc0NDQ1ZWEtZDhjMC00MWMyLWI3NWQtMTRhMjg5NjBjNTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22ed22e6aa-5ad6-4d66-a915-f9993317456f%22%7d

Kviečiame dalyvauti!