• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 10. 20 -

FTMC baigia pertvarką iš biudžetinės į viešąją įstaigą

Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pertvarkyti du mokslo institutus – Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą (LAMMC) – iš biudžetinių į viešąsias įstaigas.
 
Teisinio statuso pakeitimas leis efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius mokslinius tyrimus ir panaudoti jų rezultatus pramonėje.
 
„Turėsime jau tris valstybinius mokslinių tyrimų institutus, dirbsiančius nauju teisiniu statusu, kuris išplečia mokslinių tyrimų vykdymo ir jų rezultatų pritaikymo galimybes. Tikimės, kad šis pačių mokslininkų inicijuotas žingsnis palengvins mokslo ir verslo bendradarbiavimą, galintį kurti didelę pridėtinę vertę“,  – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.
 
Atsižvelgiant į teisinio statuso keitimą Vyriausybės nutarimu patvirtinti nauji FTMC ir LAMMC įstatai.
 
Teisinio statuso keitimo iš biudžetinės į viešąją įstaigą procesą jau anksčiau yra užbaigęs Lietuvos energetikos institutas. Vyriausybė taip pat yra davusi sutikimą dėl Inovatyvios medicinos centro teisinio statuso keitimo. 
 
Pertvarkius institutus iš biudžetinių į viešąsias įstaigas bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos kokybė, sudarytos sąlygos operatyviau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais, socialiniais partneriais, efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, diegti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje kuriant atžalines įmones, didinti mokslinių tyrimų komercializavimą, stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.
 
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija