• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2024. 05. 15 -

GUSTO LIAUGMINO disertacijos gynimas

2024 m. gegužės 15 d. 14:00 val., Fizikos instituto posėdžių salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) vyks doktoranto GUSTO LIAUGMINO technologijos mokslų srities medžiagų inžinerijos krypties disertacinio darbo gynimas.
 
Tema: „Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius“ (angl. „Nonlinear pulse formation in an optical fibers“)
 
Mokslinis vadovas: dr. Kęstutis Regelskis
 
Disertacijos gynimo taryba:
  • dr. Julius Vengelis – tarybos pirmininkas (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • prof. dr. Aidas Matijošius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Andrėjus Michailovas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008),
  • dr. Audrius Pugžlys (Vienos technologijos universitetas, Austrija, gamtos mokslai, fizika – N 002),
  • dr. Aleksėj Rodin (Fizinių ir technologijos mokslų centras, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008).

Su disertacija galite susipažinti:

Stebėti disertacijos gynimą bus galima ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNiZTQ5N2UtM2ZiYS00ZTY2LTg2YzktZTFiZWUwNjFiYzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

Meeting ID: 335 735 110 656

Passcode: o5StMN

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Gustas_Liaugminas_svartymas-web-9809d07afe4f0943f523061b2baa8c09.jpg
2024. 02. 29 - GUSTO LIAUGMINO disertacijos svarstymas 2024 m. vasario 29 d. 14:00 val., Fizikos instituto posėdžių salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius).