• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 11. 19 -

FTMC Mecenato ženklu apdovanotas Jungtinės Karalystės ambasadorius

Jungtinės Karalystės Lietuvoje ambasadoriui Brian Olley įteiktas Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Mecenato ženklas – pagarbos ir padėkos simbolis.
 
Šiuo apdovanojimu vakar centre apsilankiusiam JK ambasadoriui didžiausio Baltijos šalyse mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo centro - FTMC bendruomenė išreiškė padėką už B. Olley suteiktą svarų indėlį jungtiniame Lietuvos, JK ir Ukrainos mokslininkų projekte, skirtame suvaldyti COVID-19 ir kitų infekcijų plitimą. 
 
Pasaulį apėmus koronaviruso pandemijai, FTMC inicijavo projektą „Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project - evaluation of nanoparticles from Coronavirus safety perspective". Jo metu trijų šalių ekspertai atliko išsamius nanodalelių tyrimus, vertindami apsaugos priemonių nuo koronaviruso ir kitų infekcinių ligų efektyvumą. Jungtinės Karalystės ambasadoriaus B. Olley paramos ir rūpesčio dėka Jungtinės Karalystės Užsienio, sandraugos reikalų ir vystomosios pagalbos ministerija skyrė lėšų moksliniams tyrimams būtinai inovatyviai laboratorinei įrangai - aerodinaminiam aerozolio dalelių dydžio spektrometrui įsigyti. Juo mokslininkai galėjo įvertinti apsauginių kaukių filtravimo efektyvumo ir tekstilės derinių patikimumo tyrimus skvarbiausiame (~0,3 μm) aerozolio dalelių dydžio diapazone.
 
„Labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame JK ambasadoriui Brian Olley už Gerą Valią, leidusią ženkliai paspartinti aplinkotyros tyrimus ir išplėsti eksperimentinių tyrimų arsenalą mūsų centre. Įteikdami jam FTMC Mecenato ženklą už nuopelnus centro plėtrai, išreiškiame didžiulę pagarbą ir simboliškai kviečiame atverti vartus į naują etapą - bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste, kuris peržengtų įprastinio mokslo rėmus ir galėtų išsiplėsti į klimato kaitos ar technologinių inovacijų sritį.” – įteikdamas apdovanojimą JK ambasadoriui kalbėjo FTMC direktorius akademikas Gintaras Valušis.
 
„Tarptautinis mokslinis bendradarbiavimas yra labai svarbus mūsų, kaip žinių ekonomikos, ateičiai. Bendradarbiavimo vaidmuo pasaulinės krizės metu tampa dar svarbesnis. COVID-19 pandemija subūrė vyriausybes ir mokslininkus, kad išsaugotų ekonomiką ir visuomenės sveikatą bei saugumą. Bendrų pastangų prireiks ir globaliai klimato krizei, spręsti. Tikiuosi, kad Jungtinės Karalystės ir Lietuvos mokslo institucijos glaudžiai bendradarbiaus sprendžiant ir šį bendrą iššūkį. FTMC apdovanojimas – tai bendras pasiekimas visų projekte dalyvavusių Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos mokslo institucijų, ir ypač paties projektui vadovavusio FTMC. Šis įvertinimas man asmeniškai labai svarbus, nes turiu mokslinį išsilavinimą ir aiškiai matau mokslo naudą mūsų kasdieniniam gyvenimui ir platesnei visuomenei.” – priimdamas FTMC Mecenato ženklą džiaugėsi JK ambasadorius Brian Olley.
 
Šilto vizito FTMC metu JK ambasadoriui ir jį lydinčioms JK ambasados Vilniuje atstovėms Miglei Masaitytei ir Liucinai Mackialo centro bendruomenė surengė pažintinę ekskursiją po FTMC laboratorijas. Mokslininkai dr. Remigijus Juškėnas, dr. Renata Butkutė, dr. Žilvinas Ežerinskis, dokt. Algirdas Pabedinskas svečiams papasakojo apie FTMC Medžiagų struktūrinės analizės skyriaus, Optoelektronikos technologijų, Masių spektrometrijos laboratorijų veiklas, čia mokslininkų kuriamas ir vystomas inovacijas. JK delegaciją ypač sudomino FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovės dr. Steigvilės Byčenkienės ir dr. Vadimo Dudoičio pasakojimas apie skyriuje vydomus tyrimus: kaip mokslininkų tyrimams naudojamas tyrimams naudojamas Jungtinės Karalystės finansuoto projekto lėšomis įsigytas aerodinaminis aerozolio dalelių dydžio spektrometras ir kita laboratorinė įranga. Taip pat dr. S. Byčenkienė pristatė pranešimą apie centre vystomą aerozolių mokslą, tyrinėjant oro taršos ir klimato kaitos problemas.
 
„Visą šimtmetį pramoninės civilizacijos ašis buvo pramonė ir transportas. Tai lėmė klimato kaitos ir oro taršos krizę, todėl šiandien turime spręsti ambicingą iššūkį, žmonijos pramoninę aroganciją nukreipdami pažangios pramonės plėtros keliu ir ugdydami nuolankumo aplinkai etiką. Jungtinės Karalystės ambasados parama įsigyjant aerodinaminį aerozolio dalelių spektrometrą ir palaikymas, sprendžiant  ne tik COVID-19, bet ir oro taršos ir klimato kaitos problemas, leis užtikrinti kokybišką mokslinių tyrimų eigą, o FTMC vykdomų mokslinių tyrimų viešinimas paskatins visuotinį atsaką reaguojant į klimato kaitą.” – susitikimo metu sakė dr. S. Byčenkienė.
 
Jungtinės Karalystės paramos lėšomis įgytas prietaisas, leis mokslininkams vykdyti daug  svarbių mokslinių tyrimų: nagrinėti klimato kaitos ir oro taršos problemas, užtikrinti eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas tvarios ateities užtikrinimui, tyrinėti sąsajas tarp aplinkos oro kokybės ir žmogaus sveikatos.
 
2020 m. gruodžio – 2021 m. kovo mėn.  vykusio trišalio mokslinio projekto metu gautos tyrimų išvados ir rekomendacijos buvo pateiktos Pasaulinei sveikatos organizacijai (PSO). Projektą „Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project - evaluation of nanoparticles from Coronavirus safety perspective" inicijavo ir jam vadovavo FTMC Aplinkotyros sk. vadovė dr. S. Byčenkienė - aplinkotyros ir klimato kaitos problematikos ekspertė, Europos Komisijos (EK) Tvarių finansų platformos narė bei EK Prisitaikymo prie klimato kaitos, įskaitant visuomenės transformaciją, Misijos Tarybos narė. Kartu projekte dirbo mokslininkai dr. Fransis Pope, JK Birmingemo universiteto profesorius, pasaulyje žinomas Atmosferos mokslų srities ekspertas ir Ukrainos Nacionalinės mokslų akademijos L.V. Pisarževskio Fizikinės chemijos instituto prof. Peter Strizak.
 
 

Galerija

 
Domo Jokubauskio (FTMC) nuotraukos