• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 03. 17 -

FTMC Mokslo tarybos posėdis 2022-03-17

FTMC Mokslo tarybos posėdis vyks kovo 17 d. 16 val., Saulėtekio al. 3 (NFTMC), konferencijų salėje A101.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Virtualaus posėdžio rezultatų tvirtinimas.
  2. FTMC Mokslininko emerito vardo (statuso) suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimas.
  3. Susipažinimas su skyrių vertinimo rezultatais.
  4. Direktoriaus teikimo dėl struktūrinių pakeitimų svarstymas.
  5. Kiti klausimai.

Nuoroda prisijungiantiems nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NThlNjdlM2UtZTIwOC00NTcxLThlNDEtYmJiYTk5YjQyM2Mz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d