• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2023. 05. 16 -

Atsisveikinimas su Audriumi Alkausku: visa informacija (papildyta)

Atsisveikinimas su dr. Audriumi Alkausku vyks Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“, Olandų g. 22, 6-ojoje salėje:

Gegužės 17 d. (trečiadienį), 16:30–21:00 val.;

Gegužės 18 d. (ketvirtadienį), 8:00–11:00 val.

Šv. Mišios už Audrių bus aukojamos 17 d. (trečiadienį), 18:00 val. Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

Išlydėjimas į Anykščius vyks 18 d. (ketvirtadienį) 11:00 val.

Atsisveikinimas Anykščių koplyčioje 14:00–15:30 val.

Laidojimas 16:00 val. Anykščių miesto naujosiose kapinėse.

Prisiminkime ir išlydėkime kartu mūsų brangųjį Audrių.