• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 03. 10 -

Marselio deklaracija dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

2022 m. kovo 8 d. Marselyje Europos mokslinių tyrimų ministrai tvirtai parėmė poreikį gerbti pagrindines vertybes ir principus tarptautinių mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, kaip nustatyta ES bendrame požiūryje į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir atsižvelgiant į sąveiką su aukštuoju mokslu (EU's Global Approach to research and innovation (R&I)).
 
Atsižvelgdami į tai, jie vienareikšmiškai pasmerkė Rusijos neteisėtą ir nepagrįstą invaziją į Ukrainą, kaip išpuolį prieš elementarias laisvės, demokratijos, suverenumo ir pagarbos tarptautinei tvarkai vertybes, kuriomis grindžiama akademinė ir mokslinė laisvė ir bendradarbiavimas.
 
Vadovaudamiesi Europos Sąjungos (ES) visuotiniu požiūriu į mokslinius tyrimus ir inovacijas, Europos ministrai ir už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel aptarė pagrindines tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje vertybes ir principus bei išreiškė savo ketinimą pradėti dialogą šiuo klausimu su tarptautiniais partneriais.
 
Ministrai ir Komisarė patvirtino, kad ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenė visiškai remia Ukrainą ir jos mokslo bendruomenę ir solidarizuojasi su ja, ir pažymėjo, kad dialogo dėl tarptautinio bendradarbiavimo vertybių savilaikiškumą.
 
2022 m. ES Tarybai pirmininaujanti Prancūzija pristatė Marselio deklaraciją, kurioje išdėstė savo pasiūlymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo srityse vertybių ir principų bendro supratimo. Tai apima tokius klausimus kaip mokslinių tyrimų laisvė, etika, sąžiningumas, lyčių lygybė ir atviras mokslas.