• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 07. 01 -

AUGUSTINO POVILO FEDARAVIČIAUS disertacijos gynimas 2022-07-01

2022 m. liepos 1 d. 14 val., salėje D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

AUGUSTINO POVILO FEDARAVIČIAUS disertacijos gynimas

NEURONINIŲ TINKLŲ SINCHRONIZACIJOS VALDYMO ALGORITMAI

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. habil. dr. Leonas Valkūnas (Vilniaus universitetas),
dr. Elena Adomaitienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
dr. Oleksandr Popovych (Neuromokslų ir medicinos institutas, Julicho tyrimų centras, Vokietija),
prof. habil. dr. Kęstutis Staliūnas (Vilniaus universitetas),
habil. dr. Arūnas Vytautas Tamaševičius (Fizinių ir technologijos mokslų centras).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir interneto svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=CD2D44FAA63EC05251949962661BE458/FEDARAVICIUS%20Augustinas%20Povilas.pdf        

Disertacijos gynime yra galimybė dalyvauti ir nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFhYTFkMzYtMmJlYS00MTYxLTgzMmEtZWRjM2IyM2EwNDYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d