Doktorantūra

Atgal

Biologiškai suderinamos polimerinės vaistų pristatymo sistemos kūrimas

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Vilma Ratautaitė 
 
LT - Biologiškai suderinamos polimerinės vaistų pristatymo sistemos kūrimas

Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria daugelis farmaciškai aktyvių molekulių klinikinėje praktikoje yra siauras leistinas terapinių koncentracijų ruožas. Leidžiamos koncentracijos viršijimas organizme gali turėti didelį toksinį poveikį ir stiprius nepageidaujamus šalutinius poveikius. Vaistų tiekimo sistemos (VDS) gali padėti spręsti šiuos trūkumus, nes suteikia galimybę pateikti vaistus lokalizuotai, valdomu greičiu – galime sumažinti bendrą naudojamų medikamentų kiekį, išlaikant vaistų efektyvumą. Šio doktorantūros projekto tikslas – sukurti VDS naudojant elektroaktyvius, biologiškai suderinamus polimerus, tokius kaip pvz. polipirolas ir (arba) polianilinas. Šie polimerai garsėja išskirtiniu elektriniu laidumu, cheminiu stabilumu ir biologiniu suderinamumu, todėl jie yra idealūs kandidatai VDS sistemai. Per visą doktorantūros studijų laikotarpį projektas apims šių VDS sistemų ir jų prototipų kūrimu, optimizavimu ir analize.

 
EN - Development of a Biocompatible Polymer-Based Drug Delivery System

A significant challenge many pharmaceutically active molecules face in clinical practice is the narrow range of therapeutic concentrations allowed. Exceeding these permitted concentrations can lead to toxic and severe adverse side effects. Drug delivery systems (DDS) address these issues by enabling the localised, controlled delivery of drugs at a regulated rate, thereby reducing the total amount of medication required while maintaining its effectiveness. This PhD project aims to develop versatile drug delivery systems (DDS) using electroactive, biocompatible polymers such as polypyrrole and/or polyaniline. These polymers are renowned for their excellent electrical conductivity, chemical stability, and biocompatibility, making them ideal candidates for DDS. This project will involve designing, optimising the preparation conditions, and analysing these DDS systems. It is expected to construct the prototypes throughout the PhD research.

Naujienos Visos naujienos